Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG QUÝ IV/2018

Ngày 26/12/2018, tại Hội trường Công ty, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động quý IV/2018.

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10
TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
QUÝ IV/2018

Ngày 26/12/2018, tại Hội trường Công ty, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động quý IV/2018. Tham dự Hội nghị có ông Tạ Bằng - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty; Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty và 58 CBCNV, người lao động đại diện cho 265 người lao động trong toàn Công ty (được Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2018 thống nhất đề cử).
1 (Copy).JPG

2 (Copy).JPG

3 (Copy).JPG

Hội nghị đã nghe Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; tiến độ thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty, kết quả thực hiện 03 gói thầu lĩnh vực dịch vụ đô thị năm 2018 trên địa bàn Quận 10 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công ty.

4 (Copy).jpg


Trong buổi đối thoại, đại biểu người lao động đã thẳng thắn trao đổi với Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các bộ phận quét dọn, thu gom và vận chuyển rác, thoát nước, chăm sóc cây xanh… về việc đầu tư phương tiện, công cụ sản xuất; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các Tổ Vệ sinh, công tác tuyển dụng nhân sự tại một số bộ phận;…

5 (Copy).jpg

6 (Copy).jpg

7 (Copy).jpg

8 (Copy).jpg

9 (Copy).jpg

10 (Copy).jpg

11 (Copy).jpg

12 (Copy).jpg

13 (Copy).jpg

14 (Copy).jpg

15 (Copy).jpg

16 (Copy).jpg


Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn đã lắng nghe và cùng trao đổi, giải thích cụ thể, tường tận, làm rõ những vấn đề CBCNV, người lao động quan tâm; những kiến nghị, đề xuất… của người lao động đều được ghi nhận và giải quyết, được đại biểu người lao động thông suốt, đồng tình.

17 (Copy).jpg


18 (Copy).jpg

19 (Copy).jpg

[Trở về]