Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019

Ngày 29/3/2019, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019

 

Ngày 29/3/2019, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019. Đến tham dự Hội nghị, có Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Quận 10; Bà Phạm Thị Thu Hồng - Phó Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Quận 10.

Về phía Công ty, có ông Tạ Bằng - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty ; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Công ty; các Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty cùng 75 đại biểu đại diện cho gần 300 CBCNV, người lao động toàn Công ty đã về tham dự đông đủ.

1.jpg

 

2.jpg

Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty thông qua Chương trình Hội nghị

 

 

3.jpg

Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018

 

Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ Công ty năm 2019. Trong năm 2018, Công ty đã bám sát chỉ đạo của cơ quan chủ sở hữu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 do UBND Quận 10 giao. Ban lãnh đạo Công ty vừa tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, vừa tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác cổ phần hóa và tham gia đấu thầu lĩnh vực dịch vụ đô thị trên địa bàn Quận theo chủ trương của UBND Thành phố và kế hoạch của UBND Quận 10. Đảm bảo việc làm và chi trả lương hàng tháng, phúc lợi cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2018. Với trách nhiệm tham gia tổ chức thực hiện Chương trình đòn bẩy “Phát triển nhà ở” của Quận, trong năm 2018, Công ty đã bám sát chỉ đạo của UBND Quận 10, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban liên quan của Quận để thực hiện tốt công tác kiểm định, và đến nay đã hoàn thành sửa chữa, cải tạo 25 lô chung cư hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Quận. Tiếp tục thực hiện các Dự án thông hẻm 133 Hòa Hưng, Khu nhà ở tái định cư B29 - C30 và Công trình chỉnh trang dãy Kios trước chợ Nguyễn Tri Phương do UBND Quận 10 giao Công ty làm chủ đầu tư.

Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV, người lao động đã đoàn kết, thống nhất, phát huy thế mạnh sẵn có của Công ty cùng những giải pháp đúng hướng và kịp thời đã giúp Công ty giữ vững ổn định và phát triển trong cơ chế thị trường cạnh tranh hiện nay.

 

 

4.jpg

Ông Đào Trọng Tuấn - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và Chương trình công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2019

 

5.jpg

Bà Lâm Thị Tuyết Nhung - Kế toán trưởng Công ty báo cáo công khai thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2018

 

 

6.jpg

Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty đọc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Thỏa ước lao động tập thể năm 2018; báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động năm 2018  tại các bộ phận trực thuộc Công ty và các ý kiến, kiến nghị của người lao động qua các hội nghị trên; trình bày Dự thảo Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty (điều chỉnh và bổ sung), Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2019

Trong phần thảo luận, Ban lãnh đạo Công ty đã trao đổi, giải thích và giải quyết thỏa đáng các vấn đề người lao động có ý kiến đề xuất, kiến nghị được tổng hợp từ Hội nghị người lao động các bộ phận, được người lao động thống nhất, đồng tình.

 

7.jpg

 

 

8.jpg

Hội nghị biểu quyết thống nhất Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, Thỏa ước lao động tập thể năm 2019 và danh sách CBCNV tham gia đối thoại định kỳ tại Công ty năm 2019

 

 

 

9.jpg

 

 

10.jpg

Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch

Công đoàn Công ty ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2019

 

11.jpg

Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Quận 10 phát biểu tại Hội nghị

 

12.jpg

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019

 

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 năm 2019 đã kết thúc thành công theo mục đích, yêu cầu đề ra.

[Trở về]