Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Đối thoại định kỳ Quý III-2019

Ngày 27/9/2019, tại Hội trường Công ty, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động quý III/2019.

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUÝ III/2019

Ngày 27/9/2019, tại Hội trường Công ty, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động quý III/2019. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty; Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty và 54 CBCNV, người lao động đại diện cho 264 người lao động trong toàn Công ty (được Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2019 thống nhất đề cử).

1.JPG

2.JPG

Hội nghị đã nghe Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 09 tháng đầu năm 2019; Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 và công tác cổ phần hóa Công ty; công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; kết quả thực hiện 03 gói thầu lĩnh vực dịch vụ đô thị 09 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn Quận 10 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 của Công ty.

3.JPG

Trong buổi đối thoại, đại biểu người lao động đã thẳng thắn trao đổi với Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các bộ phận thoát nước, quét dọn, thu gom và vận chuyển rác, chăm sóc cây xanh,… về việc đầu tư sửa chữa phương tiện, công cụ sản xuất; chế độ chính sách cho người lao động tại các Tổ Vệ sinh;…

4.JPG


5.JPG

6.JPG

Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn đã lắng nghe và cùng trao đổi, giải thích cụ thể, tường tận, làm rõ những vấn đề CBCNV, người lao động quan tâm; những kiến nghị, đề xuất… của người lao động đều được ghi nhận và giải quyết, được đại biểu người lao động thông suốt, đồng tình. Riêng các nội dung thuộc thẩm quyển cấp trên Công ty sẽ kiến nghị để được hướng dẫn để Công ty trả lời với người lao động.

7.JPG

[Trở về]