Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Đại hội Đảng viên Lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 08/5/2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Đại hội Đảng viên Lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10
tổ chức Đại hội Đảng viên Lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Ngày 08/5/2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Đại hội Đảng viên Lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến tham dự Đại hội, có đ/c Vũ Anh Khoa - Ủy viên Thường vụ, Quyền Chủ tịch UBND Q.10 và đại diện các Ban Xây dựng Đảng - Văn phòng Quận ủy. Có 42/42 đảng viên Chi bộ Công ty về tham dự đông đủ.
1.JPG

2.JPG
 
          Đại hội đã nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị và Bản kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ VI (2015 - 2020); thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận 10 Khóa XII (2020 - 2025).
3.JPG

4.JPG

      Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành Dự thảo Báo cáo chính trị và các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

5.JPG


      Đại hội đã bàn bạc, thảo luận và bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) gồm 05 đ/c:

        - Đ/c Tạ Bằng.
        - Đ/c Nguyễn Văn Thảo.
        - Đ/c Nguyễn Minh Thông.
        - Đ/c Lâm Thị Tuyết Nhung.
        - Đ/c Nguyễn Quang Trung

6.JPG

7.JPG

8.JPG

         Đại hội đã bầu đ/c Tạ Bằng – Chủ tịch Thành viên Hội đồng thành viên làm Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

9.JPG
       
         Đại hội đã bầu đ/c Tạ Bằng và đ/c Nguyễn Văn Thảo làm Đại biểu chính thức và đ/c Nguyễn Minh Thông làm Đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 10 Khóa XII (2020 - 2025).
         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Vũ Anh Khoa - Ủy viên Thường vụ, Quyền Chủ tịch UBND Quận 10 biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã vượt qua các khó khăn, thử thách, duy trì ổn định, từng bước phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh, chăm lo đầy đủ các chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động Công ty, hoàn thành tốt các chỉ tiêu - kế hoạch hàng năm do UBND Quận giao.
           Trong nhiệm kỳ tới 2020 - 2025, Đồng chí đề nghị cấp ủy Chi bộ mới tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo Công ty phát triển, mở rộng các hoạt động sản xuất - kinh doanh, chăm lo, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh hàng năm, xây dựng Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh và phấn đấu thành lập Đảng bộ Công ty khi có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng.
10.JPG

       Để kịp thời tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 2015-2020 trong Đại hội Đảng viên Chi bộ Công ty, được sự thống nhất của Quận ủy và Cấp ủy Chi bộ Công ty về khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong giai đoạn 2015-2020.
11.JPG

12.JPG

           Đại hội Đảng viên Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

13.JPG
[Trở về]