Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020.
Ngày 22/1/2021 Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Chiến – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Tạ Bằng – Chủ tịch Hội đồng Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10; đồng chí Nguyễn Văn Thảo – Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10.
1.jpg
Trong năm 2020, Công ty đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; chấp hành nghiêm chủ trương và sự chỉ đạo của UBND Thành phố và Quận 10 về thực hiện phương án cơ cấu lại công ty giai đoạn 2018-2020. Ban lãnh đạo công ty đảm bảo việc làm và nguồn chi trả lương hằng tháng, phúc lợi cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2020; triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại công ty, tăng cường các biện pháp phòng chống và chăm lo sức khỏe cho CBCNV, người lao động.
2.jpg

Năm 2021, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 sẽ tập trung rà soát, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao trình độ về chuyên môn cho người lao động; đầu tư các công cụ lao động, trang thiết bị và các phương tiện chuyên dùng hiện đại để phục vụ tốt công tác dịch vụ đô thị, giải phóng bớt sức lao động cho công nhân và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của công ty; cũng cố phát huy ngành nghề kinh doanh chính, chuyển dịch các hoạt động kinh doanh phụ trợ theo hướng thị trường cạnh tranh phù hợp với nguồn lực, năng lực của công ty như tư vấn, thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng; tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố trong việc quản lý và sử dụng các mặt bằng của công ty, duy trì ổn định và cải tạo, nâng cấp, sử dụng hiệu quả các mặt bằng của công ty.
3.jpg

4.jpg
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Huy Chiến – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 10 yêu cầu công ty trong thời gian tới cần tập trung một số nội dung: đảm bảo chăm lo đời sống CBCNV và người lao động; công tác đấu thầu; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021.   
5.jpg

6.jpg
Tại hội nghị tổng kết, Ủy ban nhân dân Quận 10 đã trao giấy khen tập thể lao động tiên tiến cho 14 tập thể, 10 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ  sở. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận cũng đã trao giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất năm 2020.

[Trở về]