Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Quản Lý Nhà SHNN
Tìm kiếm văn bản
Số văn bản Trích yếu Ngày
16 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 29/01/2018 Tải về máy
15 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 23E cư xá Lý Thường Kiệt 02/01/2018 Tải về máy
13 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 133 lô A chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10. 23/11/2017 Tải về máy
14 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 606/2/9A đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10. 23/11/2017 Tải về máy
12 Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc SHNN địa chỉ 117 lô C chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10 14/09/2017 Tải về máy
11 Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc SHNN 306 lô Q c/c Ngô Gia Tự 05/07/2017 Tải về máy
3493_QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hoá tại TP Hồ Chí Minh 05/07/2017 Tải về máy
10 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 306 lô U chung cư Ngô Gia Tự 14/03/2017 Tải về máy
09 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 317 lô I Ngô Gia Tự, P.2, Q.10 16/01/2017 Tải về máy
05 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 011 Lô D Ấn Quang 14/12/2016 Tải về máy
06 tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 224-6-5 Lý Thường Kiệt 14/12/2016 Tải về máy
07 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 306 Lô I NGT 14/12/2016 Tải về máy
08 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 336 Lô C Ấn Quang 14/12/2016 Tải về máy
04 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà SHNN 09/11/2016 Tải về máy
02 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc SHNN 01/11/2016 Tải về máy
03 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 01/11/2016 Tải về máy
006 Cty đang xem xét giải quyết nhà 006 lô K c/c Ngô Gia Tự 04/03/2016 Tải về máy
01 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thuộc SHNN 29/07/2015 Tải về máy
Trang 1 / 1 1