Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Hội Nghị Đại Biểu Người Lao Động 2021

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021.

 Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021. Đến tham dự Hội nghị, có ông Hồ Vũ Trường Giang– đại diện Liên Đoàn Lao động Quận 10; bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Quận 10.
          Về phía Công ty, có ông Tạ Bằng - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Bí thư Chi bộ - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó Giám đốc Công ty; Bà Đặng Thị Mộng Tuyền – Kiểm soát viên; Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty cùng 75 đại biểu đại diện cho gần 282 CBCNV, người lao động toàn Công ty đã về tham dự đông đủ.

1.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Phòng Tổ chức – HCQT khai mạc và giới thiệu
thành phần đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021
2.jpg
Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty thông qua Chương trình Hội nghị

3.jpg
Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020

           Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty đã báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ Công ty năm 2021:
           Trong năm 2020, trong bối cảnh chung vừa tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và vừa đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với sự lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ, định hướng của Hội đồng thành viên, chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc và sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động Công ty đã phát huy thế mạnh, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Công ty đã bám sát kế hoạch được chủ sở hữu phê duyệt và chỉ đạo của UBND Quận 10 về các chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Quận.
          Công ty đã chấp hành nghiêm chủ trương và chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND Quận 10 về thực hiện Phương án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2018 – 2020. Đồng thời, Hội đồng thành viên - Ban Giám đốc Công ty đã tập trung bám sát và thực hiện tốt các nội dung công việc cổ phần hóa theo kế hoạch và quy trình của UBND Thành phố và hướng dẫn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty.
           Ban lãnh đạo Công ty đã đảm bảo việc làm và nguồn chi trả lương hàng tháng, phúc lợi cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2020. Tình hình tư tưởng người lao động trong Công ty ổn định, tích cực, nỗ lực làm việc theo nhiệm vụ được phân công, tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, xã hội nhân đạo trên địa bàn… Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các bộ phận, chú trọng chăm lo sức khỏe cho CBCNV, lao động nhất là lao động tại bộ phận trực tiếp.
          Đạt được những kết quả trên là do Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Quận ủy – UBND Quận 10, sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng ban chức năng và UBND 14 Phường. Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV, người lao động là một tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy thế mạnh sẵn có của Công ty cùng những quyết định đúng hướng và kịp thời đã giúp Công ty luôn ổn định và phát triển trong cơ chế thị trường cạnh tranh hiện nay.

4.jpg

Ông Lê Anh Kiệt – Trưởng Phòng Tổ chức - HCQT Công ty báo cáo kết quả thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020


5.jpg
Bà Phạm Ngọc Thu - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Công ty báo cáo kết quả hoạt động
Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và Chương trình công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2021


6.jpg

Bà Lâm Thị Tuyết Nhung - Kế toán trưởng Công ty báo cáo công khai thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2020

7.jpg

Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2020; báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động năm 2020  tại các bộ phận trực thuộc Công ty và các ý kiến, kiến nghị của người lao động qua các hội nghị trên; trình bày Dự thảo Quy chế dân chủ cơ sở, Nội quy lao động tại Công ty (điều chỉnh và bổ sung), Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2021
Trong phần thảo luận, Ban lãnh đạo Công ty đã trao đổi, giải thích và giải quyết thỏa đáng các vấn đề người lao động có ý kiến đề xuất, kiến nghị được tổng hợp từ Hội nghị người lao động các bộ phận, được người lao động thống nhất, đồng tình.

8.jpg


9.jpg

10.jpg
Hội nghị biểu quyết thống nhất Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, Thỏa ước lao động tập thể năm 2021 và danh sách CBCNV tham gia đối thoại định kỳ tại Công ty năm 2021

11.jpg


12.jpg
Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2021

13.jpg
Ông Hồ Vũ Trường Giang – Đại diện Liên Đoàn Lao động Quận 10 phát biểu tại Hội nghị

14.jpg
Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021

              Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 năm 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp theo kế hoạch đề ra

[Trở về]