Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức hoạt động

Sản phẩm xanh từ vật liệu tái chế

11/10/2020 08:30

Liên hoan các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lần 2 năm 2020 do Quận Đoàn 10 tổ chức

Xem chi tiết »

Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố

01/01/1900 00:00

Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố

Xem chi tiết »

ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG QUÝ III/2020

10/07/2020 08:54

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10 TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG QUÝ III/2020

Xem chi tiết »

Tuyên truyền các Trailer Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/01/1900 00:00

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem chi tiết »

Lễ Kết nạp Đảng viên 28-07-2020

01/01/1900 00:00

Được sự chuẩn y của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10, ngày 28/7/2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Đông Hồ - Công nhân Tổ Cây xanh thuộc Đội Dịch vụ Đô thị.

Xem chi tiết »

Đối thoại định kỳ Quý II-2020

01/01/1900 00:00

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10 TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG QUÝ II/2020

Xem chi tiết »

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020

01/01/1900 00:00

Ngày 04/3/2020, Công ty đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 259/KH-TC-CTY về tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020 và Hướng dẫn số 260/HD-TC-CTY về tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 tại các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty

Xem chi tiết »

Đại hội Đảng viên Lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025

06/08/2020 14:06

Ngày 08/5/2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Đại hội Đảng viên Lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết »

Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang Sau
Xem tin theo ngày