Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017

Ngày 29/12/2017, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017

Đến tham dự Hội nghị có ông Vũ Anh Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10; ông Trần Thanh Son - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 10.

DSC_9515.jpg

DSC_9498.jpg

DSC_9517.jpg

Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công ty năm 2017

     Trong năm 2017, Công ty đã bám sát kế hoạch được chủ sở hữu phê duyệt và chỉ đạo của UBND Quận 10 về các chương trình công tác trọng tâm của Quận; hoàn thành tốt khối lượng thuê bao dịch vụ đô thị và các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 Quận giao cho Công ty. Đẩy nhanh tiến độ các công trình kiểm định các lô chung cư cũ, sửa chữa nhà ở thuộc SHNN. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư - xây dựng thông hẻm 133 Hòa Hưng, Khu tái định cư B29 - C30 do UBND Quận 10 giao Công ty làm chủ đầu tư. Đầu tư mới và nâng cấp các phương tiện vận chuyển rác, vận chuyển bùn cống,... Tập trung công tác quản lý, thu tiền thuê nhà thuộc SHNN và thu hồi nợ đọng.
     Công ty đã chấp hành nghiêm chủ trương và chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác cổ phần hóa Công ty theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND Thành phố. Hội đồng thành viên - Ban Giám đốc Công ty đã tập trung bám sát và đảm bảo thực hiện tốt các nội dung công việc cổ phần hóa theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cổ phần hóa. Đảm bảo việc làm và nguồn chi trả lương hàng tháng, phúc lợi cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2017.
     Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 được UBND Quận 10 giao (theo Thông báo số 13202/TB-UBND ngày 22/12/2016):

Các chỉ tiêuKế hoạch năm 2017 UBND Q10 giaoKết quả thực hiện năm 2017Tỷ lệ %
Doanh thu
85,874 tỷ
89,846 tỷ104,6%
Lợi nhuận
6,586 tỷ
6,6 tỷ100,2%
Thuế và các khoản nộp NSNN
14,220 tỷ
24 tỷ
168,77%

DSC_9551.jpg

DSC_9554.jpg 

DSC_9567.jpg

DSC_9575.jpg

DSC_9579.jpg

DSC_9585.jpg

     Tại Hội nghị tổng kết, Công ty đã tổ chức khen thưởng 17 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 238 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến năm 2017. Công ty cũng đã đề xuất UBND Quận 10 xét duyệt Công ty danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc và 07 cá nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017.

DSC_9642.jpg

DSC_9650.jpg

DSC_9655.jpg

DSC_9658.jpg

Ông Nguyễn Minh Thông – Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua năm 2018

DSC_9664.jpg

Ông Vũ Anh Khoa – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND Quận 10
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Anh Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 ghi nhận kết quả đạt được của Công ty năm 2017 trên các lĩnh vực kế hoạch tài chính, vệ sinh môi trường và chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động Công ty,… Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Công ty vừa tập trung thực hiện hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố, vừa nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động (nhân sự, phương tiện kỹ thuật, phương thức hoạt động,…) để tham gia công tác đấu thầu lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận trong năm 2018; tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

DSC_9678.jpg

Ông Tạ Bằng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Vũ Anh Khoa – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND Quận 10

DSC_9680.jpg


[Trở về]