Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020

Ngày 04/3/2020, Công ty đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 259/KH-TC-CTY về tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020 và Hướng dẫn số 260/HD-TC-CTY về tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 tại các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020

Ngày 04/3/2020, Công ty đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 259/KH-TC-CTY về tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020 và Hướng dẫn số 260/HD-TC-CTY về tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 tại các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Qua đó, Công ty sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động vào ngày 31/3/2020.

Tuy nhiên vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế và theo đề nghị của Liên đoàn Lao động Quận 10, Công ty không tổ chức Hội nghị người lao động trong tháng 3/2020 để thực hiện phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV và người lao động.  

Ngày 15/5/2020, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020. Đến tham dự Hội nghị, có Ông Nguyễn Trường Sơn – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Quận 10.

Về phía Công ty, có ông Tạ Bằng - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Công ty; các Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty cùng 46 đại biểu đại diện cho gần 279 CBCNV, người lao động toàn Công ty đã về tham dự đông đủ.
1.jpg

2.jpg
Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty thông qua Chương trình Hội nghị

3.jpg
Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019

Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ Công ty năm 2020. Trong năm 2019, Công ty đã bám sát chỉ đạo của cơ quan chủ sở hữu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 do UBND Quận 10 giao. Ban lãnh đạo Công ty vừa tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, vừa tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác cổ phần hóa và thực hiện đảm bảo chất lượng, theo khối lượng trúng thầu lĩnh vực dịch vụ đô thị trên địa bàn Quận. Đảm bảo việc làm và chi trả lương hàng tháng, phúc lợi cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2019. Với trách nhiệm tham gia tổ chức thực hiện Chương trình đòn bẩy “Phát triển nhà ở” của Quận, trong năm 2019, Công ty đã bám sát yêu cầu kế hoạch đề ra, thường xuyên báo cáo, đề xuất các Ban ngành Thành phố (Sở Xây dựng, Sở Tài chính,…), bám sát chỉ đạo của UBND Quận 10. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban liên quan của Quận để thực hiện hoàn thành công tác kiểm định 13 lô chung cư xây dựng sau năm 1975, hoàn thành dự án thông hẻm 133 Hòa Hưng, công trình chỉnh trang dãy Kios trước chợ Nguyễn Tri Phương P.6; Triển khai lập Phương án khai thác giai đoạn 2 (phố đi bộ đêm) tại khu vực Kỳ Đài Quang Trung phường 6, quận 10 theo chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND Quận 10.

Triển khai xây dựng và hoàn chỉnh Phương án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2018 – 2020, trình Tổ Thẩm định thuộc Thành phố thẩm định.

Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV, người lao động đã đoàn kết, thống nhất, phát huy thế mạnh sẵn có của Công ty cùng những giải pháp đúng hướng và kịp thời đã giúp Công ty giữ vững ổn định và phát triển trong cơ chế thị trường cạnh tranh hiện nay.

4.jpg

Ông Lê Anh Kiệt – Trưởng Phòng Tổ chức - HCQT Công ty
đọc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

5.jpg

Ông Đào Trọng Tuấn - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Công ty

đọc báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020

6.jpg


Bà Lâm Thị Tuyết Nhung - Kế toán trưởng Công ty

báo cáo công khai thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2019

7.jpg

Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty đọc báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2019; báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động năm 2020 tại các bộ phận trực thuộc Công ty và các ý kiến, kiến nghị của người lao động qua các Hội nghị trên; trình bày Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2020


Trong phần thảo luận, Ban lãnh đạo Công ty đã trao đổi, giải thích và giải quyết thỏa đáng các vấn đề người lao động có ý kiến đề xuất, kiến nghị được tổng hợp từ Hội nghị người lao động các bộ phận, được người lao động thống nhất, đồng tình.

8.jpg

9.jpg


Hội nghị biểu quyết thống nhất Thỏa ước lao động tập thể năm 2020

và danh sách CBCNV tham gia đối thoại định kỳ tại Công ty năm 2020

10.jpg

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022

11.jpg

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022

12.jpg

Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch

Công đoàn Công ty ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2020
13.jpg
Ông Nguyễn Trường Sơn – QUV, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Quận 10 phát biểu tại Hội nghị 

14.jpg

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 năm 2020 đã kết thúc thành công theo mục đích, yêu cầu đề ra.

[Trở về]