Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG QUÝ III/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10 TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG QUÝ III/2020

Ngày 25/9/2020, tại Hội trường Công ty, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động quý III/2020. Tham dự Hội nghị có ông Tạ Bằng - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty; Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty và 49 CBCNV, người lao động đại diện cho 277 người lao động trong toàn Công ty (được Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2020 thống nhất đề cử).

1.JPG

2.JPG
       
            Hội nghị đã nghe Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 09 tháng đầu năm 2020; tiến độ thực hiện Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 và công tác cổ phần hóa Công ty, công tác bàn giao quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước về Trung tâm QLN và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng, kết quả thực hiện 03 gói thầu lĩnh vực dịch vụ đô thị 09 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Quận 10 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020.
            Trong buổi đối thoại, đại biểu người lao động đã thẳng thắn trao đổi với Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các bộ phận về các công tác như quét dọn, thu gom và vận chuyển rác, thoát nước, chăm sóc cây xanh, về đầu tư phương tiện, công cụ sản xuất;… Bên cạnh đó, đại biểu người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG

       Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn đã lắng nghe và cùng trao đổi, giải thích cụ thể, tường tận, làm rõ những vấn đề CBCNV, người lao động quan tâm; những kiến nghị, đề xuất… của người lao động đều được ghi nhận và giải quyết, được đại biểu người lao động thông suốt, đồng tình. Riêng các nội dung thuộc thẩm quyển cấp trên Công ty sẽ kiến nghị để được hướng dẫn để Công ty trả lời với người lao động.
10.JPG

11.JPG


[Trở về]