Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Đối thoại định kỳ Quý IV-2021

Ngày 27/10/2021, tại Hội trường Công ty, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động quý IV/2021

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10
TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
QUÝ IV/2021

      Ngày 27/10/2021, tại Hội trường Công ty, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động quý IV/2021. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tấn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty; Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty và 44 CBCNV, người lao động đại diện cho 280 người lao động trong toàn Công ty (được Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2021 thống nhất đề cử).
h1.jpg

h2.jpg


     Hội nghị đã nghe Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2021; thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19; Phương án tái cơ cấu và công tác cổ phần hóa Công ty; công tác bàn giao quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước về Trung tâm QLN và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng; kết quả thực hiện 03 gói thầu lĩnh vực vệ sinh môi trường năm 2021 trên địa bàn Quận 10; công tác chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu thầu lĩnh vực vệ sinh môi trường giai đoạn từ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ hai tháng cuối năm 2021.
     Trong buổi đối thoại, đại biểu người lao động đã thẳng thắn trao đổi với Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các bộ phận về các công tác như quét dọn, thu gom và vận chuyển rác, thoát nước, chăm sóc cây xanh; công tác đầu tư phương tiện, công cụ sản xuất; công tác chuẩn bị của Công ty khi tham gia đấu thầu lĩnh vệ sinh môi trường; dịch vụ quản lý vận hành cao tầng, chế độ tham quan nghĩ mát hàng năm,… Bên cạnh đó, đại biểu người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

h3.jpg

h4.jpg

h5.jpg

h6.jpg

h7.jpg

h8.jpg

h9.jpg

h10.jpg

h11.jpg

h12.jpg

h13.jpg

       Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn đã lắng nghe và cùng trao đổi, giải thích cụ thể, tường tận, làm rõ những vấn đề CBCNV, người lao động quan tâm; những kiến nghị, đề xuất… của người lao động đều được ghi nhận và giải quyết, được đại biểu người lao động thông suốt, đồng tình. Riêng các nội dung thuộc thẩm quyển cấp trên Công ty sẽ kiến nghị để được hướng dẫn để Công ty trả lời với người lao động.

h14.jpg


[Trở về]