Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

            Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Huy Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 10 và ông Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy và với sự tham dự các ông (bà) là Lãnh đạo các Phòng ban chức năng quận 10, Liên đoàn Lao động Quận 10 và Lãnh đạo UBND phường 6 quận 10.

1.jpg

2.jpg

3.jpg
Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công ty năm 2021

        Trong quá trình thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, Công ty đã được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận 10 và sự hỗ trợ tích cực của các phòng ban chức năng, UBND 14 phường trong bối cảnh chung vừa tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và vừa phải đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, Công ty đã có kinh nghiệm trên lĩnh vực dịch vụ đô thị trong nhiều năm qua, không ngừng đầu tư, nâng cấp các công cụ lao động, phương tiện chuyên dùng trong lĩnh vực này nên ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng; đội ngũ CBCNV luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, được tạo điều kiện bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
        Ban Lãnh đạo Công ty đã nỗ lực, đảm bảo việc làm và nguồn chi trả lương hàng tháng, phúc lợi cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2021. Tình hình tư tưởng người lao động trong Công ty ổn định, tích cực, nỗ lực làm việc theo nhiệm vụ được phân công, tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, xã hội nhân đạo trên địa bàn…
        Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Thành phố, UBND Quận 10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh để CBCNV và người lao động nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, chú trọng chăm lo sức khỏe cho CBCNV, lao động nhất là lao động tại bộ phận trực tiếp.
       Với sự nổ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động của đơn vị, trong năm 2021 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu            : 97,687/92,198 tỷ, đạt 106%.
- Lợi nhuận                : 8,526/8,456 tỷ, đạt 101%.
- Thuế và các khoản nộp NSNN    : 22,387/16,236 tỷ, đạt 137,9%.


4.jpg
Ông Võ Thanh Phong – Trưởng Ban Quản lý vận hành Nhà cao tầng phát biểu tham luận

5.jpg
Ông Huỳnh Bảo – Trưởng Trung tâm KD ĐM-ĐT Nhật Tảo phát biểu tham luận

6.jpg
Ông Nguyễn Quang Trung – Đội Trưởng Đội Dịch vụ đô thị phát biểu tham luận

7.jpg
Ông Nguyễn Huy Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND Quận 10
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 ghi nhận kết quả đạt được của Công ty trong năm 2021 trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, vệ sinh môi trường và chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động Công ty,… Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Công ty vừa tập trung thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch tài chính Quận giao và vừa tập trung công tác tham gia dự thầu lĩnh vực vệ sinh môi trường với mục tiêu trúng thầu và công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND Quận 10; đồng thời, Công ty phải nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động (nhân sự, phương tiện kỹ thuật, phương thức hoạt động,…) để thực hiện tốt lĩnh vực vệ sinh môi trường và các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty trên địa bàn Quận trong năm 2022; tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.


8.jpg
Ông Nguyễn Tấn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng thành viên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Quận

9.jpg
Ông Nguyễn Minh Thông – Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua năm 2022

Tại Hội nghị tổng kết, Công ty đã tổ chức khen thưởng 14 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 254 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến trong năm 2021. Đồng thời, Công ty đã đề xuất UBND Quận 10 xét duyệt Công ty danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2021 và bằng khen của UBND Thành phố.

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

        Bên cạnh đó, để ghi nhận thành tích và kịp thời động viên các tập thể thuộc Công ty đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian vừa qua, Ban Lãnh đạo Công ty quyết định khen thưởng cho 04 tập thể và 23 cá nhân nhận bằng khen của Giám đốc Công ty về thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

15.jpg

16.jpg

17.jpg

[Trở về]