Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức
Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022


         Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022. Đến tham dự Hội nghị, có ông Hồ Vũ Trường Giang – Ủy viên BTV Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Liên Đoàn Lao động Quận 10; ông Võ Anh Thành - Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10.
        Về phía Công ty, có ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Bí thư Chi bộ - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó Giám đốc Công ty; Bà Đặng Thị Mộng Tuyền – Kiểm soát viên; Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty cùng 65 đại biểu đại diện cho gần 282 CBCNV, người lao động toàn Công ty đã về tham dự đông đủ.

1.jpg
Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty khai mạc và giới thiệu
thành phần đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022

2.jpg
Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty thông qua Chương trình Hội nghị

3.jpg
Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021


         Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty đã báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ Công ty năm 2022:
         Trong quá trình thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, Công ty đã được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận 10 và sự hỗ trợ tích cực của các phòng ban chức năng, UBND 14 phường trong bối cảnh chung vừa tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và vừa phải đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, Công ty đã có kinh nghiệm trên lĩnh vực dịch vụ đô thị trong nhiều năm qua, không ngừng đầu tư, nâng cấp các công cụ lao động, phương tiện chuyên dùng trong lĩnh vực này nên ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng; đội ngũ CBCNV luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, được tạo điều kiện bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
         Công ty đã bám sát kế hoạch được chủ sở hữu phê duyệt và chỉ đạo của UBND Quận 10 về các chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Quận. Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo, điều hành và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch đã đề ra.
          Công ty đã chấp hành nghiêm chủ trương và chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND Quận 10 về thực hiện Phương án cơ cấu lại Công ty. Hội đồng thành viên - Ban Giám đốc Công ty đã tập trung bám sát và thực hiện tốt các nội dung công việc cổ phần hóa theo kế hoạch và quy trình của UBND Thành phố và hướng dẫn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty.
           Ban lãnh đạo Công ty đã đảm bảo việc làm và nguồn chi trả lương hàng tháng, phúc lợi cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2021. Tình hình tư tưởng người lao động trong Công ty ổn định, tích cực, nỗ lực làm việc theo nhiệm vụ được phân công, tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, xã hội nhân đạo trên địa bàn… Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các bộ phận, chú trọng chăm lo sức khỏe cho CBCNV, lao động nhất là lao động tại bộ phận trực tiếp.
         Đạt được những kết quả trên là do Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Quận ủy – UBND Quận 10, sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng ban chức năng và UBND 14 Phường. Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV, người lao động là một tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy thế mạnh sẵn có của Công ty cùng những quyết định đúng hướng và kịp thời đã giúp Công ty luôn ổn định và phát triển trong cơ chế thị trường cạnh tranh hiện nay.
         Năm 2022, Thành phố thực hiện với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng Chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, chịu ảnh hưởng và tác động nặng nề của đại dịch Covid – 19 trong năm 2021. Từ đó việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá đầy đủ, tình hình những kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Qua đó, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện các công tác trọng tâm như sau:
       1. Tập trung các nguồn lực để tham gia đấu thầu và đạt mục tiêu trúng thầu, thực hiện tốt khối lượng, có chất lượng 03 gói thầu lĩnh vực dịch vụ đô thị giai đoạn 2022.
         2. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu - kế hoạch tài chính năm 2022 do UBND Quận 10 giao.
       3. Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố về Phương án cơ cấu lại Công ty và hướng dẫn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa về công tác cổ phần hóa.
        4. Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 10 tại Công văn số 5554/UBND-VX ngày 18 tháng 11 năm 2021 về việc triển khai Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
        5. Nâng cao chất lượng tham mưu của các bộ phận trực thuộc Công ty trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
4.jpg
Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty báo cáo kết quả thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

5.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – đại diện Ban Thanh tra nhân dân Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới
6.jpg
Bà Lâm Thị Tuyết Nhung - Kế toán trưởng Công ty báo cáo công khai thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2021
7.jpg
Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2021; báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động năm 2022  tại các bộ phận trực thuộc Công ty và các ý kiến, kiến nghị của người lao động qua các hội nghị trên; trình bày Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2022

      Trong phần thảo luận, Ban lãnh đạo Công ty đã trao đổi, giải thích và giải quyết thỏa đáng các vấn đề người lao động có ý kiến đề xuất, kiến nghị được tổng hợp từ Hội nghị người lao động các bộ phận, được người lao động thống nhất, đồng tình.
8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024

12.jpg
Ông Võ Anh Thành – Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH Quận 10
phát biểu tại Hội nghị

13.jpg
Ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty
phát biểu tại Hội nghị

14.jpg

15.jpg
Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch
Công đoàn Công ty ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2022

16.jpg
Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022

        Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp theo kế hoạch đề ra.

[Trở về]