Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Lễ Kết Nạp Đảng Viên 27.07.2022

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Tấn Lộc - Công nhân Tổ Cây xanh thuộc Đội Dịch vụ Đô thị.

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Tấn Lộc - Công nhân Tổ Cây xanh thuộc Đội Dịch vụ Đô thị.

Buổi Lễ kết nạp đảng viên diễn ra đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ và sự tham dự của toàn thể 46/47 đảng viên Chi bộ, vắng 01 đồng chí.

0.jpg


1.jpg

2.jpg
Đ/c Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên Nguyễn Tấn Lộc

3.jpg

Đ/c Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên

cho đảng viên Nguyễn Tấn Lộc

4.jpg

Đảng viên Nguyễn Tấn Lộc đọc lời tuyên thệ

5.jpg

Đ/c Nguyễn Tấn Mỹ  - Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ

cho đảng viên Nguyễn Tấn Lộc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ kết nạp Đảng, đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ, đã chúc mừng, giao nhiệm vụ cho Tổ Đảng 2 tiếp tục giúp đỡ đảng viên Nguyễn Tấn Lộc trong thời gian dự bị và yêu cầu đảng viên mới kết nạp tích cực phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển.

Đến nay, Chi bộ Công ty có 47 đảng viên trên tổng số 288 CBCNV, người lao động toàn Công ty.

6.jpg

[Trở về]