Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Đối thoại định kỳ Quý III-2022

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Công ty, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động Quý III/2022

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10
TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
QUÝ III/2022


          Ngày 28 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Công ty, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động Quý III/2022. Đến tham dự Hội nghị, có ông Võ Ngọc Thanh – Thành viên Ban chỉ đạo QCDC Quận 10 - Quận ủy viên – Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10.
         Về phía Công ty tham dự, có ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Bí thư Chi bộ - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty - Phó Giám đốc Công ty; Bà Đặng Thị Mộng Tuyền – Kiểm soát viên; Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty và 44 CBCNV, người lao động đại diện cho 281 người lao động trong toàn Công ty (được Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2022 thống nhất đề cử).
1.jpg

2.jpg
          Hội nghị đã nghe Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Công ty đã triển khai xây dựng Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2022-2025” theo đề cương Kế hoạch của Thành phố và công tác cổ phần hóa Công ty theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa; Triển khai thực hiện công tác bàn giao quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước về Trung tâm QLN và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng theo Quyết định của UBND Thành phố và theo Kế hoạch của Trung tâm QLN và Giám định xây dựng bàn giao từ ngày 04/10/2022 đến ngày 14/10/2022; kết quả thực hiện 03 gói thầu lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 10 và một số công tác khác liên quan đến hoạt động của Công ty; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022.
          Trong buổi đối thoại, đại biểu người lao động đã thẳng thắn trao đổi với Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các bộ phận về các công tác như quét dọn, thu gom và vận chuyển rác, thoát nước, chăm sóc cây xanh; công tác đầu tư phương tiện, công cụ sản xuất; công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục của Công ty khi bàn giao quỹ nhà ở cũ thuộc SHNN cho Trung tâm QLN và GĐXD; công tác sắp xếp nhân sự của Đội Quản lý nhà khi đã bàn giao quỹ nhà, công tác nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành cao tầng, đề xuất thêm ngoài danh mục khám sức khỏe định kỳ theo quy định, … Bên cạnh đó, đại biểu người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3.jpg

4.jpg


5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

         Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn đã lắng nghe và cùng trao đổi, giải thích cụ thể, tường tận, làm rõ những vấn đề CBCNV, người lao động quan tâm; những kiến nghị, đề xuất… của người lao động đều được ghi nhận và giải quyết, được đại biểu người lao động thông suốt, đồng tình. Riêng các nội dung thuộc thẩm quyển cấp trên Công ty sẽ kiến nghị để được hướng dẫn để Công ty trả lời với người lao động.

11.jpg


12.jpg

Ông Võ Ngọc Thanh – Thành viên Ban chỉ đạo QCDC Q.10 -
Quận ủy viên – Trưởng Phòng Lao động - TBXH Q.10 phát biểu tại Hội nghị

13.jpg

Ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty
phát biểu tại Hội nghị

[Trở về]