Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Hội nghị Người lao động năm 2023

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023.

         Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023. Đến tham dự Hội nghị, có Bà Phạm Thị Thu Hồng – Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10; Bà Nguyễn Thị Thu Hương Quận ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy Quận 10; Ông Hồ Vũ Trường Giang – Ủy viên BTV Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Liên Đoàn Lao động Quận 10.

        Về phía Công ty, có ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Bí thư Chi bộ - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó Giám đốc Công ty; Bà Đặng Thị Mộng Tuyền – Kiểm soát viên; Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty cùng 71 đại biểu đại diện cho gần 285 CBCNV, người lao động toàn Công ty đã về tham dự đông đủ.
1.jpg
Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty khai mạc và giới thiệu
thành phần đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023

2.jpg
Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty thông qua Chương trình Hội nghị

2a.jpg
Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022

3.jpg

      Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Công ty năm 2023:
       Trong quá trình thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, Công ty được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận 10 và sự hỗ trợ tích cực của các Phòng ban chức năng, UBND 14 phường đã giúp sức Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch tài chính được quận giao.
      Hội đồng thành viên - Ban Giám đốc Công ty đã tập trung bám sát và thực hiện tốt các nội dung công việc về công tác cơ cấu lại công ty và công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty.
      Tập thể Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, tổ chức thường xuyên hội nghị đối thoại định kỳ. Chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ các vấn đề về quy định, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động hỗ trợ kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên cán bộ, người lao động nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tham gia đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị.
       Tập thể Ban lãnh đạo và các bộ phận trực thuộc Công ty có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm soát được các đầu mối công việc mang lại hiệu quả cao.
       Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023 phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá đầy đủ, tình hình những kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Qua đó, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện các công tác trọng tâm như sau:
   1. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu - kế hoạch tài chính năm 2023 do UBND Quận 10 giao: Phấn đấu hoàn thành tốt ba chỉ tiêu (Doanh thu; Lợi nhuận; Thuế và các khoản nộp ngân sách).
   2. Tiếp tục thực hiện hoàn thành Đề án cơ cấu lại Công ty theo hướng dẫn của Sở ngành chức năng Thành phố và chỉ đạo của UBND Thành phố để triển khai thực hiện Đề án.
   3. Kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp tổ chức nhân sự của Công ty phù hợp với việc đổi mới phương thức quản lý. Nâng cao trình độ cán bộ và người lao động đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế thị trường. Tận dụng, phát huy hiệu quả các nguồn lực, đầu tư các trang thiết bị phương tiện của đơn vị đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển của Công ty sau khi cơ cấu lại.
  4. Tập trung đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là hoạt động Dịch vụ công ích và các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính, góp phần nâng cao tính hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo chỉ đạo của UBND Thành phố:
+ Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà cao tầng tại các chung cư, cao ốc để từng bước mở rộng thị phần trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ quản lý vận hành của Công ty.
+ Duy trì ổn định và định hướng mở rộng khu phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ phường 1 và Phố đi bộ khu vực Kỳ đài Quang Trung phường 6 quận 10.
+ Tiếp tục hoàn thiện phương án khai thác, quản lý vận hành tại 2 mặt bằng trệt lửng Cao ốc A, B Nguyễn Kim P.7 để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
    5. Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; thực hiện tốt chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể 2023.

3.jpg
Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty báo cáo
 kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

4.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – đại diện Ban Thanh tra nhân dân Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

5.jpg
Bà Lâm Thị Tuyết Nhung - Kế toán trưởng Công ty báo cáo công khai
thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2022

6.jpg
Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2022; báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động năm 2023  tại các bộ phận trực thuộc Công ty và các ý kiến, kiến nghị của người lao động qua các hội nghị trên; trình bày Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2023.

     Trong phần thảo luận, Ban lãnh đạo Công ty đã trao đổi, giải thích và giải quyết thỏa đáng các vấn đề người lao động có ý kiến đề xuất, kiến nghị được tổng hợp từ Hội nghị người lao động các bộ phận, được người lao động thống nhất, đồng tình.

7.jpg

8a.jpg

8c.jpg
Ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty
phát biểu tại Hội nghị

8b.jpg

9.jpg

10.jpg
Ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch
Công đoàn Công ty ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2023

11.jpg
Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023
  Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp theo kế hoạch đề ra.

[Trở về]