Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 12/5/2023, Công đoàn cơ sở công ty Dịch vụ công ích quận 10 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Bầu ra 9 thành viên ưu tú trúng cử Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

17.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

12a.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

[Trở về]