Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Hội nghị Tổng kết năm 2023

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức 
Hội nghị tổng kết hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023
và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

      Ngày 26 tháng 12 năm 2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Kim Trung - Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn 10 và với sự tham dự các ông (bà) là Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng và Phòng ban chức năng Quận 10, Liên đoàn Lao động Quận 10.
0.JPG

1.jpg

002.jpg

3.jpg

Cán bộ công nhân viên Công ty trình bày các tiết mục văn nghệ đầu giờ
phục vụ cho buổi Tổng kết hoạt động Công ty năm 2023
4.jpg

5.jpg

Ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng năm 2023


       Trong quá trình thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, Công ty được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận 10 và sự hỗ trợ tích cực của các Phòng ban chức năng, UBND 14 phường đã giúp sức Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch tài chính được cấp trên giao.
Đảng ủy, Hội đồng thành viên - Ban Giám đốc Công ty đã tập trung bám sát và thực hiện tốt các nội dung công việc về công tác cơ cấu lại công ty và công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
         Tập thể Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ các vấn đề về quy định, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động hỗ trợ kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên cán bộ, người lao động nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tham gia đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị.
         Tập thể Ban lãnh đạo và các bộ phận trực thuộc Công ty có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm soát được các đầu mối công việc mang lại hiệu quả cao.
         Với sự nổ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động của đơn vị, trong năm 2023 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu            : 108,111/102,722 tỷ, đạt 105,25%.
- Lợi nhuận                : 10,209/9,749 tỷ, đạt 104,72%.
- Thuế và các khoản nộp NSNN    : 17,268/12,5 tỷ, đạt 138%.

6.jpg
Ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên triển khai
Chương trình công tác trọng tâm năm 2024
7.jpg
Bà Lâm Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy – Kế toán trưởng Công ty báo cáo
Tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy và tài chính năm 2023

8.jpg
Ông Đào Trọng Tuấn – Trưởng Phòng Kế hoạch phát biểu tham luận
về giải pháp thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2023.


9.jpg
Ông Nguyễn Minh Thông  – Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tham luận
về triển khai thực hiện Dân vận khéo và Quy chế dân chủ tại Công ty


10.jpg

Ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV chủ trì nội dung thảo luận
về những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg
Bà Trương Thị Minh Hạnh – Trưởng Phòng TNMT Quận 10 phát biểu tại Hội nghị

16.jpg
Ông Vũ Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua năm 2024

       Tại Hội nghị tổng kết, Đảng ủy Công ty đã thống nhất khen thưởng 04 tập thể (Tập thể Chi bộ 1, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty, BCH Công đoàn Công ty, BCH Chi đoàn Công ty) và 06 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 chiến sĩ lực lượng tự vệ Công ty đạt thành tích trong Hội thao Quốc phòng; bên cạnh đó, Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty đã khen thưởng 13 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 20 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 266 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến trong năm 2023. Đồng thời, Công ty đã đề xuất UBND Quận 10 xét duyệt Công ty danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2023 và bằng khen của UBND Thành phố.

17.jpg
Bí thư Chi bộ 1 nhận Giấy khen của Đảng ủy Công ty

18.jpg
Các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận Giấy khen của Đảng ủy Công ty


19.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự Công ty, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn nhận Giấy khen của Đảng ủy Công ty

20.jpg
Các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2023

21.jpg
Các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2023

22.jpg
Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

23.jpg
Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023
24.jpg
Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

     Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Ban chỉ huy Quân sự Quận 10. Theo đó, Ban chỉ huy quân sự Công ty quyết định khen thưởng cho chiến sĩ lực lượng tự vệ Công ty đã đạt giải ba môn ném lựu xa trúng đích trong Hội thao Quốc phòng năm 2023 của Quận 10.

25.jpg
Chiến sĩ lực lượng tự vệ Công ty nhận Giấy khen của Đảng ủy Công ty

[Trở về]