Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Kết nạp Đảng viên

Ngày 30/5/2024, Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 10 long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

     Ngày 30/5/2024, Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 10 long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú, gồm có:
1/ Nguyễn Quốc Đạt, Tổ phó Tổ thoát nước
2/ Võ Thị Kim Yến, Nhân viên Phòng kỹ thuật

3/ Mai Tấn Phát, Tổ phó Tổ Kỹ thuật- Ban Quản lý vận hành nhà cao tầng

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg


12.jpg

13.jpg

[Trở về]