Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Đối thoại định kỳ lần II năm 2023

Ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động lần II năm 2023

      Ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa Giám đốc Công ty và người lao động lần II năm 2023. Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch Công Đoàn Công ty - Phó Giám đốc Công ty; Bà Đặng Thị Mộng Tuyền – Kiểm soát viên; Trưởng, Phó các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc Công ty và 44 CBCNV, người lao động đại diện cho 285 người lao động trong toàn Công ty (được Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2023 thống nhất đề cử).

1.jpg

2.jpg


     Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Thảo - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024. Đồng thời, ông Thảo đã thông qua tình hình xây dựng Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2022-2025. Đến nay, sau khi Công ty hoàn chỉnh dự thảo lần 4 và đã trình Ban Đổi mới doanh nghiệp Thành phố để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt. Ông Nguyễn Minh Thông – Phó Giám đốc – Chủ tịch CĐCS thông báo phương thức thu phí vận chuyển rác thải sinh hoạt của 14 phường.
     Trong buổi đối thoại, đại biểu người lao động đã thẳng thắn trao đổi với Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về triển khai công tác phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường thực hiện Tuyến đường không rác (đường Ngô Gia Tự và Nguyễn Tri Phương), Công ty thường xuyên hỗ trợ Ủy ban nhân dân Phường liên quan để thu gom dọn dẹp rác bịch sau khi Phường xử lý và tăng cường thêm “xe nhặt rác” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 10. Ngoài ra người lao động cũng có kiến nghị trong tình hình khó khăn chung, Công ty cần có những phương án để cân đối kinh phí chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024…

3.jpg

Ông Nguyễn Minh Thông – Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

4.jpg

5.jpg

    Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn đã lắng nghe và cùng trao đổi, giải thích cụ thể, tường tận, làm rõ những vấn đề CBCNV, người lao động quan tâm; những kiến nghị, đề xuất… của người lao động đều được ghi nhận và giải quyết, được đại biểu người lao động thông suốt, đồng tình. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm giữ vững việc làm và tình hình cung ứng dịch vụ của Công ty được thông suốt. Ban Giám đốc đã triển khai đảm bảo các chế độ và thực hiện theo đúng Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động đã được Ban lãnh đạo thông qua.


6.jpg

Ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu tại Hội nghị


[Trở về]