Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Công Khai Thông Tin Tài Chính Doanh Nghiệp
Tìm kiếm văn bản
Số văn bản Trích yếu Ngày
Báo cáo tài chính Quý III-2022 Báo cáo tài chính Quý III-2022 12/10/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý II/2022 Báo cáo tài chính Quý II/2022 12/07/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý I/2022 Báo cáo tài chính Quý I/2022 17/04/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 27/01/2022 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 17/01/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV/2021 Báo cáo tài chính Quý IV/2021 17/01/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý III/2021 Báo cáo tài chính Quý III/2021 07/10/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý II/2021 Báo cáo tài chính Quý II/2021 08/07/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý I/2021 Báo cáo tài chính Quý I/2021 12/04/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 29/01/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (cập nhật) 29/01/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV/2020 Báo cáo tài chính Quý IV/2020 12/01/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý III/2020 Báo cáo tài chính Quý III/2020 13/10/2020 Tải về máy
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 08/07/2020 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 20/01/2020 Tải về máy
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 20/01/2020 Tải về máy
Báo cáo Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2019 09/10/2019 Tải về máy
40 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 09/07/2019 Tải về máy
39 Báo cáo tài chính Quý I/2019 19/04/2019 Tải về máy
36 Báo cáo tài chính doanh nghiệp Quý IV-2018 01/03/2019 Tải về máy
37 Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019 Tải về máy
38 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 01/03/2019 Tải về máy
35 Biên bản Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017 24/10/2018 Tải về máy
34 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 9 tháng năm 2018 16/10/2018 Tải về máy
33 Báo cáo tài chính quý II 12/07/2018 Tải về máy
32 Báo cáo TC Quý I năm 2018 13/04/2018 Tải về máy
31 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 30/01/2018 Tải về máy
30 Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 13/10/2017 Tải về máy
29 Báo cáo Tài Chính 6 tháng năm 2017 11/07/2017 Tải về máy
28 Báo cáo Tài Chính Quý I năm 2017 12/04/2017 Tải về máy
27 Báo Cáo QTTC đã được kiểm toán năm 2016 23/01/2017 Tải về máy
26 Báo cáo QTTC năm 2016 16/01/2017 Tải về máy
25 Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 17/10/2016 Tải về máy
24 Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 15/07/2016 Tải về máy
23 Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Phụ lục 1C) 04/07/2016 Tải về máy
18 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2016 14/04/2016 Tải về máy
19 Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính quý 1 năm 2016 14/04/2016 Tải về máy
20 Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 14/04/2016 Tải về máy
704 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 29/03/2016 Tải về máy
9 Báo cáo Quyết toán Tài Chính 2015 15/03/2016 Tải về máy
05 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 31 tháng 12 năm 2015 11/03/2016 Tải về máy
08/BCTC Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 16/10/2015 Tải về máy
06/BCTC Báo cáo tài chính quý II năm 2015 14/07/2015 Tải về máy
04 Báo cáo tài chính được kiểm toán ngày 31/12/2014 31/03/2015 Tải về máy
03 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 2014 30/03/2015 Tải về máy
02 Báo Cáo hoạt động tài chính quý II năm 2014 30/06/2014 Tải về máy
01 Báo Cáo hoạt động tài chính năm 2013 31/12/2013 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 01/01/1900 Tải về máy
Trang 1 / 1 1