Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin công trình

Văn Phòng 466 Nguyễn Chí Thanh

Văn Phòng 466 Nguyễn Chí Thanh

-        Diện tích khuôn viên: 254,30 m2.

-        Diện tích xây dựng: 1.432 m2.

-        Quy mô đầu tư: Tầng hầm, triệt, lửng, 7 lầu, sân thượng

-        Thời gian đầu tư: 2008 - 2009

-        Thời gian đưa vào sử dụng: 2010

[Trở về]

Các công trình khác: