Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin công trình

Văn Phòng 58/10 Thành Thái

Hoàn thành việc xây dựng công trình trụ sở làm việc và nghỉ ngơi cho công nhân

Hoàn thành việc xây dựng công trình trụ sở làm việc và nghỉ ngơi cho công nhân tại 58/10 Thành Thái để đưa vào sử dụng để phục vụ họat động Công ty và kinh doanh.
IMG.jpg

[Trở về]

Các công trình khác: