Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Công bố Quyết định chỉ định cấp ủy Chi bộ 1, 2, 3

Ngày 26/5/2023, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 trân trọng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chỉ định 03 Cấp ủy chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Ngày 26/5/2023, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 trân trọng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chỉ định 03 Cấp ủy chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

1.jpg


2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

[Trở về]