Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Sơ kết 9 tháng năm 2023

Ngày 28/9/2023, Đảng uỷ Cty TNHH MTV DVCI Q.10 tổ chức hội nghị sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 nhằm đánh giá những mặt đạt được, mặt còn hạn chế, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị cho hoạt động của Đảng ủy trong 3 tháng cuối năm 2023.

              Ngày 28/9/2023, Đảng uỷ Cty TNHH MTV DVCI Q.10 tổ chức hội nghị sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 nhằm đánh giá những mặt đạt được, mặt còn hạn chế, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị cho hoạt động của Đảng ủy trong 3 tháng cuối năm 2023.

             Đồng thời, thông qua Hội nghị sơ kết để tuyên dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân vận khéo trong năm 2023, những cá nhân có thành tích nổi bậc trong tham gia các hoạt động của Đảng, đảng viên 30 năm tuổi Đảng.
DSC_7045.jpg

DSC_7006.jpg

DSC_6978.jpg

DSC_7025.jpg

DSC_7010.jpg

DSC_7075.jpg

DSC_7086.jpg

DSC_7105.jpg

DSC_7113.jpg

DSC_7129.jpg

DSC_7138.jpg

DSC_7145.jpg

DSC_7148.jpg

DSC_7160.jpg

DSC_7173.jpg

DSC_7221.jpg

DSC_7222.jpg

DSC_7223.jpg

DSC_7225.jpg

DSC_7228.jpg

DSC_7231.jpg

DSC_7234.jpg

DSC_7239.jpg[Trở về]