Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Kết nạp Đảng viên

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Tuyết Minh – Nhân viên Phòng Kế hoạch.

CHI BỘ 1 THUỘC ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
 
     Tham dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Đảng ủy Công ty – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10.
     Buổi Lễ kết nạp đảng viên diễn ra đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Hữu Huy - Bí thư Chi bộ 1 và sự tham dự của toàn thể 14/14 đảng viên Chi bộ 1.
1.jpg

2.jpg

3.jpg+
Đ/c Huỳnh Hữu Huy - Bí thư Chi bộ 1 đọc Quyết định kết nạp đảng viên Nguyễn Thị Tuyết Minh

4.jpg
Đ/c Huỳnh Hữu Huy  - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên
cho đảng viên Nguyễn Thị Tuyết Minh

5.jpg

Đảng viên Nguyễn Thị Tuyết Minh đọc lời tuyên thệ

6.jpg

Đ/c Huỳnh Hữu Huy  - Bí thư Chi bộ 1 phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên Nguyễn Thị Tuyết Minh

     Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ kết nạp Đảng, đồng chí Huỳnh Hữu Huy - Bí thư Chi bộ 1 đã chúc mừng, giao nhiệm vụ cho Chi bộ 1 tiếp tục giúp đỡ đảng viên Nguyễn Thị Tuyết Minh trong thời gian dự bị và yêu cầu đảng viên mới kết nạp tích cực phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển. Đến nay, Chi bộ 1 Công ty có 15 đảng viên trên tổng số 48 đảng viên của Đảng ủy Công ty.

7.jpg

[Trở về]