Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Quản Lý Nhà và Chung Cư

Đội Quản Lý Nhà

- Quản lý, bảo dưỡng, thu, nộp tiền thuê 1.534 căn nhà có hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 10.
- Thực hiện tái định cư cho 820 hộ dân tại các lô chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp về 04 chung cư và 02 cao ốc mới xây dựng được Quận giao Công ty quản lý.
- Giải quyết các việc liên quan đến pháp lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước: xác lập quyền sở hữu Nhà nước; khảo sát, đo lập bản vẽ hiện trạng nhà; tham mưu giải quyết hồ sơ xin mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước; tham mưu ký hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, nhà tái định cư.

[Trở về]